• PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU

W rozwoju mowy są pewne stałe elementy. Trwa on bowiem od poczęcia, jest także     ciągły, choć przebiega skokami. Osiągniecie danej sprawności zależy od dojrzałości oraz        gotowości układu nerwowego oraz integracji zmysłów. Każde dziecko w tej samej    kolejności przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju mowy, ale w różnym tempie (jest to związane z różnicami indywidualnymi oraz ewentualnymi dysharmoniami        rozwojowymi, które mogą wystąpić w rozwoju dziecka).

            Poziom opanowania mowy przez dziecko zależy od wielu czynników. Są to:

* prawidłowy rozwój układu nerwowego, zmysłów, aparatu artykulacyjnego;

* możliwości intelektualne;

* środowisko i sposób wychowania językowego;

* motywacja dziecka do porozumiewania się z innymi;

* poziom lęku komunikacyjnego;                

* osobowość;                                                                                                      

* temperament.

 

10 RAD NA WSPIERANIE ROZWOJU MOWY DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO

 

1. Mów do dziecka wyraźnie, nie zmiękczaj.

2. Słuchaj uważnie jego wypowiedzi, odpowiadaj na każde pytanie.

3. Ucz dziecko rymowanek oraz wierszyków.

4. Przed zaśnięciem czytaj bajki lub puszczaj audiobooki, zachęcaj dziecko do

opowiadania własnymi słowami; wyjaśniaj znaczenia nowych słów poprzez wskazywanie na obrazki.

5. Nie zmuszaj do wymawiania głosek, których jeszcze dziecko nie umie; za to dostarczaj prawidłowego i wyraźnego wzorca artykulacji;

6. Nie porównuj dziecka, nie karć za wadliwą wymowę, staraj się, aby samo poprawiało nieprawidłową wymowę (autokontrola słuchowa);

7. Chwal za każde, drobne osiągnięcie nawet jeśli jest one jeszcze niedoskonałe;

8. Ogranicz oglądanie telewizji, korzystanie z gier komputerowych, tabletów oraz telefonu komórkowego;

9. Jak najwcześniej odstaw smoczek oraz picie z butelki;

10. Zadbaj o to, aby dziecko dużo gryzło (marchewka, skórka od chleba).

 

Pomocne przy wspieraniu rozwoju mowy dziecka mogą być:

* R.S. Berner, seria: Ulica Czereśniowa, Wydawnictwo Dwie Siostry,

* E. Carle, Bardzo głodna gąsienica oraz inne pozycja, Wydawnictwo Tatarak,

* M. Galewska - Kustra, Pucio i ćwiczenia z mówienia, czyli nowe słowa i zdania,

* M. Galewska - Kustra, Z muchą na luzie ćwiczymy buzię, czyli zabawy logopedyczne dla dzieci, Nasza Księgarnia,

* M. Galewska - Kustra, E.W. Szwajkowscy, Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci, Nasza Księgarnia,

* E.W. Szwajkowscy, Pajdohistoryjki z Jasiem (emocje - relacje - śmieszne sytuacje), Wyd. WIR,

* Kilkuelementowe historyjki obrazkowe (wyd. Harmonia, wyd. Alexsander: seria Opowiem Ci mamo, WIR, zob. www. edukacyjna.pl),

* Piotruś Logopedyczny (memory) - rozwijanie mowy oraz myślenia dziecka, bogacenie słownictwa, wyd. Komlogo.

oprac. mgr Barbara Kyrc, logopeda