Kadra

Kadra Pedagogiczna:
Dyrektor: mgr Elżbieta Leśniak
Wicedyrektor: mgr Iwona Szlachta

 

Nauczyciele:
Oddział 1 (5 - latki) - grupa ,,Wiewiórki"
- mgr Wioleta Baran, mgr Iwona Szlachta, nauczyciel wspomagający - mgr Katarzyna Grabowska, pomoc nauczyciela - pani Krystyna Matoga
Grupa popołudniowa - mgr Angelika Bujas
Oddział 2 (5/4 - latki) - grupa ,,Sówki"
- mgr Ewa Szymańska, pomoc nauczyciela - pani Krystyna Matoga
Grupa popołudniowa - mgr Angelika Bujas
Oddział 3 (4 - latki) - grupa ,,Rybki"
- mgr Barbara Sanowska, pomoc nauczyciela - pani Krystyna Sołtys
Grupa popołudniowa - mgr Dominika Szefer
Oddział 4 (3/4 - latki) - grupa ,,Biedronki"
- mgr Anna Kurek, pomoc nauczyciela - pani Halina Grabowska
Grupa popołudniowa - mgr Dominika Szefer
Oddział 5 (2,5/3 - latki) - grupa ,,Kotki"
- mgr Agnieszka Suder, pomoc nauczyciela - pani Elżbieta Mika
Grupa popołudniowa - mgr Anna Smyczek
Oddział 6 (2,5/3 - latki) - grupa ,,Jeżyki"
- mgr Ewelina Ślusarczyk, pomoc nauczyciela - pani Danuta Dobosz
Grupa popołudniowa - mgr Barbara Suder

 

Religia - Ks. Bartłomiej Bachleda - Szeliga

Logopeda - mgr Barbara Kyrc

 

Główna woźna - pani Elżbieta Matoga

Intendentka - pani Katarzyna Filipowska
Konserwator - pan Krzysztof Poznański
Sekretariat - pani Ilona Iwanów - Baran

 

Nazwa i adres przedszkola:
Przedszkole Samorządowe ,,Kropla Słońca" w Sieprawiu
ul. Jana Pawła II 40
32-447 Siepraw
Telefon kontaktowy:
12 274 60 60