Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00–8.30 – schodzenie się dzieci; zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy integracyjne,

8.30–8.45 – zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania,

Śniadanie:

8.30 - 8.45 - Grupy: „Poziomki" (B. Suder, D. Taflińska, E. Worwa) i „Jagódki” ( B. Sanowska)
8:45 - 9.00 - Grupy: „Stokrotki " (K. Kotulska), „Słoneczka" (E. Ślusarczyk, Angelika Bujas) 
9.00 - 9.15 - Grupy: „Misie” (I. Szlachta, U. Krzysztofek), i „Kotki" (A. Suder, Agnieszka Bujas)

9.00 –11.30 – zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe,

11.30–11.40 – zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu,

Obiad:

11.30 - 12.00 - Grupy: „Poziomki” i „Jagódki"

12.00 - 12.30 - Grupy: ,,Misie" i „Kotki"

12.30 - 13.00 - Grupy: „Słoneczka", „Stokrotki"

12.00-13.00 - odpoczynek poobiedni, relaksacja, leżakowanie (grupy młodsze), słuchanie utworów słowno - muzycznych oraz literatury z repertuaru literatury dziecięcej

13.00-14.00 - zabawy dywanowe, kołowe, integracyjne, twórcze, zabawy dowolne w kącikach tematycznych
14.00–14.30 – czynności porządkowo – higieniczne, mycie rąk,

Podwieczorek:

14.15 - 14.30 - Grupy: ,,Poziomki”, ,,Jagódki”, ,,Słoneczka”
14.30 -14: 45 - Grupy: ,,Kotki”, ,,Stokrotki”, ,,Misie”

14.45 – 17.00 – zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, prace wyrównawcze, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

15.00 - 17.00 - przejście dzieci do sal mieszczących się na parterze przedszkola

Grupy: ,,Kotki”, ,,Jagódki” i ,,Poziomki” - sala niebieska,

Grupy: ,,Misie:, ,,Stokrotki” i ,,Słoneczka” - sala pomarańczowa