• WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2017-18

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK 2017-18

ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PRZEDSZKOLA

Przypominamy!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola do dnia 9.06.2017 r. potwierdzają swoją wolę posłania dziecka do danego przedszkola, wypełniając oświadczenie w sekretariacie szkoły.