• KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

W roku szkolnym 2016/2017 jednym z realizowanych programów był „Program Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to program już bardzo dobrze nam znany, ponieważ zawarte w nim pakiety edukacyjne realizowane są przez nasze przedszkole już kilka lat z rzędu. Program umożliwił dzieciom utrwalenie oraz przyswojenie nowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska, zdrowego żywienia, szacunku do otaczającej nas przyrody oraz podstaw recyklingu. Zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Dodatkowo podczas zajęć przedszkolaki doskonale się bawiły, uczyły współdziałania w grupie, kształtowały umiejętności manualne, rozwijały umiejętności formułowania pytań i odpowiedzi.

Szczególnie wartym wspomnienia był „Dzień Marchewki”. Tego właśne dnia dzieci przybyły do przedszkola ubrane w elemanty koloru pomarańczowego. Ponadto smakowały marchewki. Celem zajęć było zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania oraz spożywania większej ilości warzyw i owoców zamiast słodyczy. Wszystkie nasze działania w tym dniu były związane tematycznie z marchewką. Były zabawy ruchowe, zagadki, w trakcie których dzieci zamieniały się w „marchewkowych detektywów”.
Mamy nadzieje, że program stał się dla dzieci inspiracją do poszukiwań informacji o przyrodzie oraz rozbudził w nich potrzebę zachowań proekologicznych.

 

Opracowały: Iwona Szlachta
                   Wioleta Baran

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage