• REGULAMIN KONKURSU NA MASKĘ KARNAWAŁOWĄ


Regulamin konkursu plastyczno – technicznego „Szałowa maska karnawałowa” adresowanego do rodziców z dziećmi z grupy przedszkolnej  „Misie”
i  „Wesołe nutki”.
 
Czas trwania konkursu:  18.01.2017r. – 22.02.2017r.
Zgłoszenie prac do  22.02. 2017r. u wychowawczyń przedszkola.
 Ogłoszenie wyników:  24 lutego 2017r.                                                                          

 

1. Postanowienia ogólne
Temat konkursu: „Szałowa maska karnawałowa.”- jako forma przestrzenna lub płaska.
Konkurs plastyczno – techniczny  prowadzony będzie w przedszkolu w Sieprawiu.
Organizatorzy: Przedszkole w Sieprawiu
Patronat i współpraca: GOKiS w Sieprawiu
Opiekunowie: Iwona Szlachta, Wioleta Baran
2. Cele konkursu
•    pielęgnowanie tradycji karnawałowych
•    rozwijanie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicem, a dzieckiem poprzez wspólne spędzanie czasu
•    wzbogacanie i rozwijanie  różnych form i technik plastycznych
•    rozwijanie zainteresowań twórczych u dzieci w wieku przedszkolnym
•    rozbudzanie kreatywności dzieci
•    promowanie talentów
•    prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci
3. Uczestnicy konkursu
Dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z rodzicami
4. Warunki
•    Zadaniem uczestników jest wykonanie maski karnawałowej w formie płaskiej lub przestrzennej wybraną przez siebie techniką przy użyciu dowolnych materiałów.
•     Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, oraz nazwę grupy przedszkolnej wypisane drukowanymi literami.
•    O wynikach konkursu powiadomimy laureatów telefonicznie lub osobiście poprzez wychowawczynie przedszkola.
5. Skład komisji konkursowej
W skład jury będą wchodzić dyrekcja ZPO w Sieprawiu, dyrekcja GOKiS,  organizatorzy konkursu.
6. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace będą oceniane w  jednej kategorii wiekowej
•    dzieci w wieku 3 - 4 lat
7. Prace oceniane będą pod względem:
•    Zgodności z tematem
•    Pomysłowości wykorzystanych materiałów
•    Walorów artystycznych i estetycznych (pomysłowość, atrakcyjność)
•    Zgodności z warunkami regulaminu
•    Oryginalności pomysłu


8. Nagrody
•    Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.
•    Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole.siepraw.eu), oraz na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sieprawiu.

 

Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!


 Could not open a directory stream for /home/users/przedszkolesiepraw/public_html/fotki/2017_02_22_konkurs na maskę karnawałową/