• ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ - GRUPA "MISIE"

Tydzień I – Temat: Nasza ojczyzna
Cele główne: Rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Utrwalenie znajomości symboli narodowych. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie sprawnego przeliczania w zakresie 4. Doskonalenie słuchu muzycznego. Utrwalenie znajomości barw narodowych. Ćwiczenie koncentracji uwagi. Kształtowanie umiejętności naklejania gotowych elementów według wskazówek nauczyciela. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozwijanie umiejętności precyzyjnego ustalania wyniku dodawania i odejmowania. Kształtowanie umiejętności porównywania przedmiotów: takie same, inne, podobne.
Sposoby realizacji: „Jestem Polką, jestem Polakiem” – wiersz B. Krysiak. Rozmowa na temat przynależności narodowej. „Nasze symbole narodowe” – rozmowa dydaktyczna. Zabawa ruchowa „Biały i czerwony”. Zabawa plastyczna „Biało-czerwone kwiaty”. Zabawa „Jak cię berek upoluje, to Cię w posąg zaczaruje”. ‘Wiosenne kwiaty” – zabawa dydaktyczna. Zabawa rzutno-celna „Celuj w okienko”.
Tydzień II – Temat: Tutaj mieszkam
Cele główne: Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków mieszkalnych. Wzbogacenie słownictwa o nazwy pomieszczeń. Rozwijanie spostrzegawczości. Zapoznanie z nazwami i przeznaczeniem wybranych urządzeń i mebli domowych. Rozwijanie sprawności fizycznej. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania najbliższej okolicy. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotu na podstawie wybranej cechy. Rozwijanie poczucia rytmu. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciem tyle samo. Utrwalenie znajomości pojęć wysoki, niski. Rozwijanie umiejętności rysowania po śladzie.
Sposoby realizacji: „Co to jest dom?” – burza mózgów. „Domek”- wiersz D. Gellner. „Meble w naszych domach” – zabawa dydaktyczna. Rozwiązywanie zagadki słownej. „Moje otoczenie” – zajęcia dydaktyczne”. Zabawa „Słuchamy i powtarzamy” – ile słychać dźwięków? Zabawa „Baloniku nasz malutki”. „Tyle samo” – zabawa dydaktyczna. Domino obrazkowe. Zabawa ruchowa „Po drabinie”.
Tydzień III – Temat: Nasi rodzice
Cele główne: Ćwiczenie pamięci poprzez powtarzanie tekstu z wierszy i piosenek. Rozwijanie umiejętności określania kolejności wydarzeń przedstawionych na ilustracjach. Wzmacnianie więzi z rodzicami. Zapoznanie z funkcją mamy i taty w rodzinie. Rozwijanie zainteresowania pracą zawodową rodziców. Wyjaśnienie pojęcia portret. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie percepcji słuchowej. Rozwijanie umiejętności porównywania, znajdowania różnic i wspólnych cech przedmiotów. Rozwijanie umiejętności pokonywania nieśmiałości podczas występów przed publicznością. Kształtowanie serdecznych postaw wobec bliskich osób.
Sposoby realizacji: „Dzień Mamy i Taty” – słuchanie inscenizacji utworu B. Formy. Wiersz B. Krysiak „Moja mama”. Rozmowy z dziećmi na podstawie wiersza i wiedzy dzieci „Co robi moja mama?”. Zabawa ruchowa „Pająk i muchy”. Wiersz B. Formy „Tato”. „Mój przyjaciel – tata” – rozmowa na temat funkcji taty w rodzinie. Zabawa „Pomagamy mamie nieść zakupy”. „Dwa do pary” – zabawa matematyczna. Zabawa ruchowa „Pary”. Wizyta rodziców w przedszkolu – „Święto Mamy i Taty”. Występ dzieci, wręczenie prezentów.
Tydzień IV – Temat: Co słychać na wiosennej łące?
Cele główne: Rozwijanie zainteresowania przyrodą. Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – łąką i jej mieszkańcami. Wzbogacenie słownictwa o nazwy kwiatów i zwierząt. Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Zapoznanie z wyglądem i trybem życia motyli. Kształtowanie umiejętności kolorowania zgodnie z kodem. Rozwijanie koordynacji ruchowej i sprawności. Utrwalenie wyglądu łąki wiosną. Zapoznanie z nową techniką plastyczną – stemplowaniem roślinami. Zapoznanie ze środowiskiem życia i wyglądem biedronki. Wyjaśnienie znaczenia roli biedronek w przyrodzie. Kształtowanie umiejętności określania położenia rzeczy względem siebie. Rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami: obok, nad, pod, w środku.
Sposoby realizacji: „Zielono mi!” – wiersz A. Frączek. Oglądanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas spacerów. „Barwne motyle” – zabawa dydaktyczna. Zabawa ruchowa „Lot motyli”, „Pada deszcz”. Wiosenna łąka” – zabawa plastyczna. „Motylki” – opowiastka muzyczna. „Pożyteczne biedronki” – zajęcia dydaktyczne. „Owadzie memory” – zabawa spostrzeżeniowa. „Gdzie usiadła pszczoła?” – zabawa matematyczna na podstawie wyliczanki B. Krysiak. Zabawa ruchowa „Pszczółki i ule”. „Gdzie są owady?” – ćwiczenie orientacji na kartce papieru.