• ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ - GRUPA MISIE

Tydzień pierwszy – Temat: Nowy Rok!
Cele główne: Zapoznanie z pojęciem czasu cyklicznego i tradycją witania Nowego Roku. Poznawanie cech charakterystycznych dla danych pór roku oraz ich następstwa. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu oraz wypowiadania się na jego temat. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Uświadomienie stałego następstwa dnia i nocy. Doskonalenie umiejętności porównywania wielkości. Rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej”.
Sposoby realizacji: Opowiadanie Beaty Krysiak „Pan Rok”, oglądanie ilustracji pór roku. „Dzień i noc” – rozwiązywanie zagadek. Zabawa matematyczna „Rytm pór roku”, zabawa „Dzień i noc”- reagowanie na przerwę w muzyce. Nauka ludowego tańca „Nie chcę Cię”. Zabawa plastyczna „Za dnia i w nocy”- malowanie farbami. Wiersz Bożeny Formy „Spotkanie z porami roku”. Praca plastyczna „Pory roku”.
Tydzień II – Temat: Bale w karnawale
Cele główne: Zapoznanie z pojęciem karnawał i bal. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Poznawanie zwyczajów karnawałowych. Rozwijanie logicznego myślenia. Doskonalenie sprawności fizycznej. Kształtowanie empatycznej postawy wobec zwierząt. Rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mały, średni, duży. Rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej. Doświadczanie radosnych doznań wynikających z udziału we wspólnej zabawie.
Sposoby realizacji: „Bal – co to jest?” – burza mózgów, wiersz Bożeny Formy „Bal”. Rozwiązywanie zagadek, oglądanie ilustracji przedstawiających maski karnawałowe oraz maski przyniesione przez nauczyciela. Praca plastyczna – „Maska karnawałowa”. Wspólne sprzątanie karmnika. Uzupełnienie ptasiej stołówki świeżym pokarmem: ziarnami i słoniną. „Balony, baloniki” – zabawa oddechowa. Zabawa matematyczna „Duży, średni, mały balon”, zabawa integracyjna „Baloniku nasz malutki”. Zabawa „Przebierańcy”.
Tydzień III – temat: Święto Babci i Dziadka
Cele główne: Uświadamianie znaczenia relacji występujących w rodzinie. Nauka wiersza i piosenki na pamięć. Rozwijanie umiejętności sprawiania radości innym. Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas przygotowywania upominków dla babci i dziadka. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Utrwalenie pojęcia para. Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i różnolicznych. Utrwalanie kształtu figur geometrycznych: koła, kwadratu i trójkąta. Usprawnianie motoryki dużej i małej. Umocnienie dobrych relacji z dziadkami. Kształtowanie postawy szacunku w stosunku do osób starszych. Wdrażanie do prawidłowego zachowania się podczas wizyty gości w przedszkolu. Przezwyciężanie nieśmiałości podczas publicznych występów.
Sposoby realizacji: wiersz Beaty Krysiak „Babcia jest super”, opowiadanie Beaty Krysiak „Dziadek, to mój przyjaciel”. Zajęcia plastyczne – laurki dla dziadków. Zabawa ruchowa „Turlamy piłkę”. Zagadki dźwiękowe. „Para” – zabawa matematyczna. Nauka piosenki „Piosenka dla Babci i Dziadka”. Przygotowywanie upominków dla Dziadków. Utrwalanie wierszy oraz inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zabawa „Koło, kwadrat, trójkąt.
Tydzień IV – temat: Zimowa olimpiada
Cele główne: Uświadamianie znaczenia spędzania czasu na świeżym powietrzu. Rozwijanie sprawności fizycznej. Zapoznanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi oraz warunkami odpowiednimi do ich uprawiania. Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia: łyżwiarstwo, hokej na lodzie, skoki narciarskie. Doskonalenie artykulacji. Ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie wrażliwości słuchowej. Kształtowanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania na konkretnych przedmiotach – dokładanie i odkładanie rzeczy w zakresie czterech. Utrwalanie nazw kolorów.
Sposoby realizacji: wiersz Agnieszki Frączek „Lodowisko”. Zabawa integracyjna „Kogo brakuje?”. Zabawa logopedyczna „Koniki”. „Sporty zimowe” – prezentacja multimedialna. Zimowe memory. Ćwiczenia oddechowe „Dmuchanie na rękę”. Zabawa „Powtarzanka”. Zabawa ruchowa „Krasnoludki i olbrzymy”. Opowiadanie Beaty Krysiak „Przygoda Antka”. Zabawa z chustą animacyjną „Miś na trampolinie”. „Dodaję i odejmuję” – zabawa matematyczna. Zabawa integracyjna „Medal dla przyjaciela”. Zabawa popularna z piosenką „Stary niedźwiedź mocno śpi”.