• PRACA Z KSIĄŻKĄ - ZAKOŃCZENIE GRUPA RYBKI

Drodzy Rodzice!
Nadszedł czas zakończenia pracy z książką. Prosimy o pomoc i wsparcie dzieci w tym zadaniu. Jednocześnie zachęcamy do realizacji zabaw, ćwiczeń i zadań zamieszczanych przez nas na stronie internetowej przedszkola.
Serdecznie pozdrawiamy i wirtualnie przytulamy nasze Rybki.
Pani Dominika i Basia